13
02 2014
1910

1. (8.2.5.7) Cum urmează a fi calculată taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul remorcilor, în condiţiile în care în pct. 3 din Anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal nu este specificată expres baza de calcul – reieşind din masa totală remorcii şi capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare sau reieşind doar din capacitatea de ridicare înscrisă în acest certificat?

Potrivit explicaţiilor Ministerului Finanţelor, în cazul remorcilor, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova urmează a fi calculată şi achitată reieşind din capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cota impunerii în mărime de 180 lei pentru fiecare tonă, stabilită în pct. 3 al Anexei nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.