Întrebări și răspunsuri

2. (29.1.3.7.5) Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?

Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv. Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial. Potrivit prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Totodată, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. Prin urmare,entitatea, care acordă bunuri cu titlu de sponsorizare în scopuri filantropice, urmează să elibereze factura fiscală. Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, cu introducerea mențiunii „Donație filantropică/Sponsorizare”.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2531 vizualizări

Data publicării:

05 Aprilie /2018 14:00

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Ordine MF | Legislație fiscală | Obligație fiscală | Factura fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

sponsorizare | donatie | factura fiscală | agent economic | entitate | obligaţie fiscală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon