19
06 2019
346

2. (6.6.2.14) Apare obligația de a depune în adresa APL în domeniul comerțului a Notificării privind inițierea activităţii de comerţ și, ca urmare, apare sau nu în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, agentul economic, care deține un ,,centru comercial”, spațiile căruia se transmit sub forma de locațiune altor agenți economici, luînd în considerație faptul că activitatea desfășurată corespunde codului activității 68.20 conform CAEM ?

Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ , conform Legii cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare.

Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011.

Astfel, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun de obiecte – tipurile cărora sunt incluse în Nomenclatorul unităţilor comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011, sunt obligate de a depune la autoritatea administrației publice locale, fizic sau on-line, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului, Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ.

Respectiv, în cazul în care pentru ,,Centre comerciale” autoritatea administrației publice locale a stabilit taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, deținătorii acestora devin subiecți ai impunerii și au obligația de a calcula, achita și de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.