Întrebări și răspunsuri

21. (28.21.35) Are oare dreptul la deducerea TVA, agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

Potrivit art.69 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare. În conformitate cu art.185 alin.(1) din Codul fiscal, obligațiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin.(3) al articolului menționat, în cazul reorganizării persoanei, drepturile și obligațiile ei trec la întreprinderea nou-creată. Astfel, succesorii persoanei reorganizate beneficiază de plenitudinea drepturilor ce rezultă din drepturile transmise în urma reorganizării, inclusiv și dreptul la deducerea TVA și poartă răspundere deplină pentru obligațiile asumate. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon