12
02 2021
401

(28.11.10) Se vor aplica facilitățile fiscale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență investițională finanțate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare?

În conformitate cu prevederile art.104 lit.c1) liniuța a doua din Codul fiscal (în vigoare din 01 ianuarie 2021), se scutesc de TVA cu drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget.

Lista tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistență tehnică, lista granturilor acordate Guvernului şi instituțiilor finanțate de la buget, precum şi modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective sînt aprobate în Hotărîrea Guvernului nr.246/2010.

Astfel, începînd cu anul 2021 mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență investițională finanțate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) nu se va aplica scutirea de TVA cu drept de deducere.

Totodată, potrivit prevederilor art.LV alin.(4) din Legea nr.257/2020 proiectele de asistență investițională finanțate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare beneficiază de facilitățile fiscale şi vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data de 31 decembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.