Întrebări și răspunsuri

(28.15.66) Care agenţii economici, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică aprobată prin Ordinul SFS nr.645 din 30 noiembrie 2018, sunt obligaţi se utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)?

 Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată Ordinului SFS nr. 124 din 15.03.2019 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), cu toate modificările și completările efectuate prin Ordinul SFS nr. 350 din 14.07.2020, în vigoare din 01.08.2020 și poate fi vizualizată pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesînd compartimentul – Contribuabili, subcompartimentul - Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

757 vizualizări

Data publicării:

18 August /2020 07:59

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Factura fiscală

Etichete:

agent economic | TVA | factura fiscală | e-Factura

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon