Întrebări și răspunsuri

(28.15.76) Are obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic (e–Factura) entitatea ce nu deține statut de plătitor a TVA pentru livrările de bunuri/servicii ce nu sunt scutite de TVA fără drept de deducere efectuate în cadrul contractelor de achiziții publice?

Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

 

      Astfel, la efectuarea livrărilor respective de entitatea ce nu deține statut de plătitor a TVA, nu se îndeplinesc condițiile art.117 alin. (12) din Codul fiscal și, respectiv lipsește obligațiunea de emitere a facturii fiscale electronice.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

822 vizualizări

Data publicării:

18 August /2020 07:58

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Factura fiscală

Etichete:

e-Factura | entitate | factura fiscală | achizitii publice | contract

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon