Întrebări și răspunsuri

(28.15.84) Apare obligația emiterii facturii fiscale electronice (e–Factura) de către subiectul impozabil cu TVA în cazul livrărilor de mărfuri/servicii în cadrul achizițiilor publice de valoare mică?

Potrivit art.117 alin. (12) din Codul fiscal, în redacția Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.102 din 18 iunie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. 

 

         Totodată, potrivit prevederilor Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice: 
         -achiziţia publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziţii publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorităţi contractante de la operatorii economici selectaţi de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sînt destinate sau nu unui scop public (art. l); 
         - contract de achiziţii publice constituie contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect achiziţia de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii (art. l). 
         - contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la art.2 alin. (l) din legea nominalizată, sunt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern (art.2).
     Concomitent, potrivit pct.3 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.665 din 27 mai 2016, contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei. 

 

         Astfel, entitatea este obligată să emită factura fiscală în format electronic pentru livrările de bunuri/ servicii impozabile cu TVA efectuate în adresa instituției publice/bugetare în cadrul achizițiilor publice de mică valoare respectând prevederile articolului 117 alin. (12) din Codul fiscal. 

 

         (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.09/1-13/126 din 08 mai 2019).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

899 vizualizări

Data publicării:

18 August /2020 07:50

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Achiziţie publică

Etichete:

e-Factura | TVA | factura fiscală | achizii publice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon