Întrebări și răspunsuri

29.1.6.2.2 Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile.  Darea de seamă fiscală privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. 

Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal, în darea de seamă lunară (forma IPC) se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată.

Prin urmare, dat fiind faptul că veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sunt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal), parțial sunt scutite de impozitul pe venit, în darea de seamă lunară (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020,vor fi incluse doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată din acestea, la codul sursei de venit SALa).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiulOrdinului Ministerului Finanțelornr.94 din 30.07.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

869 vizualizări

Data publicării:

27 Mai /2021 07:51

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Dare de seamă fiscală | IPC21

Etichete:

dare de seamă | IPC21 | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon