Întrebări și răspunsuri

29.2.3.64 Apare oare obligația depunerii unei cereri noi privind acordarea scutirilor în cazul în care contribuabilul revine din concediu de maternitate?

Conform pct.20 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri.

La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către angajator pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele pentru a verifica dacă nu intervenit unele schimbări în acestea.
      Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(2) din Codul fiscal, etc).
      Astfel, în cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o cerere nouă privind acordarea scutirilor, dar este necesar de a prezinta documentele cu termen de valabilitate limitat.
     În cazul, însă în care, revenind la serviciu din concediu de maternitate salariatul dorește să utilizeze scutirea personală cît și cea pentru persoana întreținută, atunci apare obligația prezentării unei cereri noi care va conține informația privind scutirile solicitate la care are dreptul acesta. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.
     La depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul va beneficia de mărimea scutirii la care are dreptul, în cuantum total prevăzut pentru anul respectiv.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.940 din 22. 12.2020, în vigoare din 01.01.2021].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

938 vizualizări

Data publicării:

04 Iunie /2021 07:38

Domeniu:

Impozitul pe venit | Persoana fizică | Scutiri personale

Etichete:

scutire | contribuabil | cerere | concediu de maternitate | impozit pe venit | persoana fizică

2 comentarii

Marina Damaschin

17 Decembrie /2021 14:07

Thanks!

17 Decembrie /2021 11:16

The information you share is of interest to many people, including me. Thanks for sharing this valuable information with us. flip coin

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon