14
01 2014
1596

(29.2.4.8) Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (10000 lei)?

În conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător. Mărimea pierderilor de capital suportate în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active în raport cu venitul obţinut. Suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. Astfel, persoana fizică rezidentă va avea obligaţia de achitare a impozitului pe venit în mărimea de 50% de la depăşirea sumei încasate în calitate de excedent asupra bazei valorice (50%*[22000-(10000+2700)]=4650 lei) – fapt, care se va declara prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08). Totodată, dat fiind faptul că cota parte este vîndută unei persoane juridice rezidente, aceasta, în conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, va reţine în prealabil şi va achita la buget 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice – sumă, de care va ţine cont persoana fizică la calcularea obligaţiunii cu privire la impozitul pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.