Întrebări și răspunsuri

(29.2.7.3) Are dreptul moștenitorul să primească restituirea sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reținute în plus a contribuabilul decedat?

Conform prevederilor art. 2162 alin. (4) din Codul civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 17 din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (3), în cazurile prevăzute de lege, drepturile nepatrimoniale, precum şi drepturile patrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului, pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului, trec la moştenitor.

        În cazul în care persoana decedată anterior a depus declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală, unde este indicată supraplata impozitului pe venit și a înaintat cererea de restituire a impozitului menționat, dreptul de încasare a impozitului pe venit achitat/reținut în plus face parte din activul succesorial, dacă acest drept este inclus în patrimoniu, de comun cu eventualele obligații fiscale aferente persoanei decedate.

        Dreptul la încasarea de către moștenitor a impozitului pe venit achitat în plus apare doar la emiterea de către organul fiscal a deciziei privind restituirea acesteia, potrivit declarației și a cererii depuse de contribuabilul deja decedat.

        Astfel, moștenitorul acestui drept va prezenta cererea în formă liberă, la care va anexa documentul confirmativ privind obținerea moștenirii, unde în patrimoniul succesoral sînt indicate și sumele aferente impozitului pe venit achitat/reținut în plus stabilite în decizia emisă de organul fiscal, ținîndu-se cont de termenul de prescripție prevăzut în art. 266 din Codul fiscal.

        Respectiv, în cazul în care contribuabilul nu a depus declarația, moștenitorul nu are dreptului la restituirea impozitului.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

888 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2020 07:47

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon