06
12 2014
1671

2. (29.2.3.39) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri sub formă de burse de peste hotarele Republicii Moldova?

Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute. Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal. Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. Potrivit pct. 34 din Regulamentul menţionat, în cazurile în care persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, în calitate de document serveşte documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova). Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută chiar şi în cazul în care aceasta îşi face studiile la o instituţie de învăţămînt ce se află peste hotarele Republicii Moldova, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt (cu confirmarea mărimii bursei, după caz). Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile). Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile). Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit sub formă de bursă ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.