02
02 2015
1228

2. (4.10.10) Urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform Declarației (Forma TDSA 14), mărfurile supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care acestea au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului?

În conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (4) din Codul fiscal, declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin.(2) din articolul nominalizat se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. Astfel, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014 cu privire la aprobarea formularului Declarației „TDSA14” (Țigări Diferența Stoc Accize) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia” a fost stabilit atît formularul cît și modul nominalizat. Prin urmare, în conformitate cu punctul 4 al Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Declarației TDSA14 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la pozițiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403, în cazul în care mărfurile respective, au fost eliberate în perioada de pînă la inventariere de către importator altor persoane, iar ulterior mărfurile se restituie importatorului în termen de 45 de zile începînd cu data modificării cotelor accizelor, acestea urmează a fi supuse inventarierii, calculării și achitării accizelor aferente, conform procedurii din instrucțiunea vizată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.