Întrebări și răspunsuri

2. (4.11.4) Unde se păstrează registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz?

Potrivit art.127 alin.(1) al Codului fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. În cazul în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru. Totodată, potrivit prevederilor art.127 alin.(2) din Codul fiscal, registrul de evidenţă a mărfurilor expediate (transportate) trebuie să se afle într-un loc determinat, accesibil verificării de către persoanele cu funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie prezentat acestor persoane la prima solicitare. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărîrii de Guvern nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-196/952 din 18.12.2009).] Arhiva În ce loc urmeaza sa se afle registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate) din încaperea de acciz ? Potrivit art.127(2) din Codul fiscal, registrul de evidenta a marfurilor expediate (transportate) trebuie sa se afle într-un loc determinat, accesibil verificarii de catre persoanele cu functii de raspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1720 vizualizări

Data publicării:

02 Septembrie /2015 12:56

Catalogul tematic

Accizele

Etichete:

registru | acciz | marfuri | evidenta

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon