03
08 2015
1766

2. (6.4.3.4) Conform art. 17 al Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare? În cazul utilizării de către contribuabil a dispozitivelor publicitare pentru amplasarea emblemei firmei, mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, contribuabilul nu va avea obligația calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective. Menționăm că, aceasta se va realiza numai în condiţia în care dispozitivul publicitar este utilizat în exclusivitate pentru amplasarea emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii. În cazul în care dispozitivul publicitar este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare şi/sau a oricărei alte informații aferente activității de întreprinzător, contribuabilul va avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător pe dispozitivul publicitar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.