Întrebări și răspunsuri

3. (29.1.7.4.7) Care este regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoanele fizice-cetățeni în formă naturală pentru arenda terenurilor agricole?

Conform art. 18 lit. d) din Codul fiscal, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut, care ulterior urmează a fi impozitat conform cotei stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului. De asemenea, suma venitului impozabil urmează a fi declarată nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, nu se reţine impozitul pe venit în prealabil, ca parte a impozitului, din suma arendei terenurilor agricole. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

815 vizualizări

Data publicării:

18 Februarie /2020 07:44

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon