Întrebări și răspunsuri

32.1.34 Care este modul de înregistrare a sucursalei persoanelor juridice?

Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este reglementată de Legea nr. 220-XVI din 19.07.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, iar înregistrarea se efectuează la organul înregistrării de stat.
 
Prevederile art. 8 din Legea nr. 220/2007 reglementează modalitatea perfectării și prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat.

  De asemenea, potrivit art. 12 din Legea nr. 220/2007, sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică.  Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil şi Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
 
Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:
 a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
 c) regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
– denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
 d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
 e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
 Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la art.12 alin.(3) lit.b) şi c) se depun următoarele documente:
 a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conţină următoarele date:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
– menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
  b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
   c) situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.
 Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.
 Sucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.
 [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 91 din 29.05.2014 Monitorul Oficial nr.174-177 art.397 în vigoare din 04.07.2014].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

479 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2022 07:49

Domeniu:

Persoană juridică

Etichete:

persoana juridica

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon