18
01 2016
1747

3. (29.2.3.44) Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?

În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care îndeplinește următoarele condiții: este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; are un venit ce nu depăşeşte mărimea scutirii stipulată în art.33 alin.(1) din Codul fiscal. Astfel, avînd în vedere cele relatate, contribuabilul are dreptul la folosirea scutirii pentru persoana întreținută, și anume fiică (fiu) a soției (soțului) din prima căsătorie cu condiția că venitul acesteia nu depășește mărimea scutirii stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative, și anume:
  • copia Certificatului de căsătorie;
  • copia Certificatului de naștere al fiului / fiicei, pentru care se solicită scutirea pentru persoana întreținută.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.