Întrebări și răspunsuri

3. (4.11.1) Cum se ţine evidența mărfurilor supuse accizelor la expedierea (transportarea) lor din încăperea de acciz ?

Potrivit art.127 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de acciz. În cazul, în care încăperea de acciz constă din mai multe locuri, conform p.21 din Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18.12.2009 (Monitorul Oficial 193-196/952, 29.12.2009), fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să aibă un Registru. Forma registrului şi informaţia ce trebuie reflectată în acesta sînt stabilite în Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate transportate din încăperea de acciz, sunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului susmenţionată. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104 din 12.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015, HG nr.843 din 18.12.2009, (publicată în Monitorul Oficial nr.193-196/952 din 29.12.2009)]. Arhiva Ce evidenta urmeaza sa tina subiectul impunerii în scopul evidentei marfurilor ce se expediaza(transporta) din încaperea de acciz ? Potrivit, art.127(1) din Codul fiscal, subiectul impunerii este obligat sa tina registrul de evidenta a marfurilor ce se expediaza (se transporta) pentru fiecare încapere de acciz.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1932 vizualizări

Data publicării:

02 Septembrie /2015 12:58

Catalogul tematic

Accizele

Etichete:

evidenta | marfuri | acciz

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon