06
01 2016
1052

3. (5.8.6) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva Cine prezintă darea de seamă privind calculul impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare a gospodăriilor ţărăneşti de fermier? Darea de seamă privind sumele impozitului funciar calculate gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1), se prezintă de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), organului fiscal teritorial în raza de activitate a căruia sunt amplasate unităţile administrativ-teritoriale. Modalitatea de completare a dării de seamă este expusă în Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind sumele impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare саlculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1), anexa nr. 2 la ordinul IFPS nr. 374 din 18 mai 2011. Calculul impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale şi pentru bunurile imobiliare neevaluate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) prezintă de sine stătător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.