Întrebări și răspunsuri

4. (28.25.14) Cum se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală în care sunt reflectate livrări impozabile, livrări scutite şi refacturarea cheltuielilor compensate?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depășește suma stabilită de articolul menționat. Dacă în factura fiscală de rând cu livrările impozabile cu TVA și refacturarea cheltuielilor compensate sunt reflectate și livrări scutite de TVA fără drept de deducere, aceasta va fi obligatorie pentru înregistrare în Registru în cazul în care valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepția valorii livrării scutite de TVA fără drept de deducere, va depăși mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

(Trecut în Arhivă prin Ordinul SFS nr. 366 din 20.07.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon