Întrebări și răspunsuri

4. (29.1.6.25) Vor fi reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizicede către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, рersoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 90, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă (Nota de informare (forma IALS 14)), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. Această dare de seamă va include şi datele despre persoanele şi/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art.90, precum şi sumele veniturilor achitate în folosul lor. Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului, în adresa persoanelor fizice, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%, au fost achitate careva venituri, aceste venituri urmează de a le reflecta în darea de seamă forma IALS 14. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.307 din 26.12.2012, în vigoare 04.02.2013]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1259 vizualizări

Data publicării:

26 August /2017 07:34

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Persoana fizică | Noutăți fiscale

Etichete:

impozit | persoane fizice | venituri | practica fiscala | scutire

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon