Întrebări și răspunsuri

4. (29.2.3.35) Apare obligaţia depunerii de către angajaţii întreprinderii a noii Cereri privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, în cazul aprobării unui nou formular al cererii?

În conformitate cu pct. 17 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele ce confirmă acest fapt. Modelul cererii e prezentat în anexa nr.6 la prezentul Regulament. Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:
  1. obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;
  2. pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;
  3. obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
  4. îşi schimbă numele şi/sau Codul fiscal.
Astfel, dat fiind faptul că Regulamentul stabileşte expres cazurile cînd apare obligativitatea de depunere a noii Cereri, modificarea formei acesteia nu obligă pe angajaţi să o depună din nou. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 970 din 03.10.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.377-383 din 05.10.2018(în vigoare din 01.10.2018)]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1470 vizualizări

Data publicării:

17 Noiembrie /2018 08:44

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon