Întrebări și răspunsuri

(40.3.17) Este în drept subiectul impozabil cu TVA să solicite rambursarea TVA suplimentară pentru perioadele fiscale din Programul de rambursare a TVA, pentru care anterior a fost acordată rambursarea TVA în mărime parțială?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 termenul de solicitare a rambursării TVA este reglementat de prevederile art.266 din Codul fiscal al Republicii Moldova.

 

Conform art.266 alin.(1) din Codul fiscal cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă.

 

Totodată, prevederile Regulamentului nu conțin norme ce ar limita subiecții rambursării în dreptul la rambursarea TVA în mărime integrală sau parțială.

 

Astfel, subiecții impozabili cu TVA sînt în drept să solicite rambursarea suplimentară a TVA conform Programului de rambursare pentru perioadele fiscale pentru care anterior au beneficiat de rambursarea parțială a TVA.

 

În vederea asigurării aprecierii corecte a sumei suplimentare pentru rambursare, suma cumulativă a rambursării TVA solicitată pentru perioada rambursării TVA (mai 2020 – decembrie 2020 inclusiv), nu poate depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019 (pct.18 din Regulament).

 

Pe lîngă aceasta, în vederea asigurării aprecierii corecte a sumei suplimentare pentru subvenționare, cererea depusă urmează a fi însoțită de o scrisoare în care să fie specificată informația privind:
 - suma rambursării solicitată suplimentar;
- suma rambursării anterioare pentru perioada pentru care se solicită acordarea suplimentară a rambursării;
 - data și numărul cererii de rambursare inițiale;
- numărul și data Deciziei de acordare a rambursării pe marginea cererii de rambursare inițiale. 

 

Cererea de rambursare suplimentară se examinează în același termen și mod stabilit pentru examinarea cererii inițiale.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

461 vizualizări

Data publicării:

08 Octombrie /2020 07:33

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon