06
01 2016
1088

4. (5.8.5) Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?

Contribuabilii, care în conformitate cu art.283 şi 284 din Codul fiscal, beneficiază de scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare și suma către plată este egală cu zero, prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare pe principii generale. Informația cu privire la sumele înlesnirilor acordate, se reflectă în anexele respective a calculului. Arhiva Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare, întreprinzătorii individuali scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare? Da, întreprinzătorii individuali care, conform art. 283 şi 284 din Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" al Codului fiscal, sunt scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare, sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului (pct. 2 al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.