11
02 2021
325

(5.5.2.4) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea APL pentru obiectele impozabile depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime, stabilite prin Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.

Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.

În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) al Codului fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) al Codului fiscal, se aplică prevederile codului.
Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).
Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii, cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la Lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă, cu excepţia cotelor stabilite aferent bunurilor imobiliare reglementate în anexa nr.2 pct.2 la Lege.

Astfel, în cazul în care cotele concrete stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii cu impozitul funciar și/sau impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășesc cota maximă/ sunt sub limitele cotei minime, stabilite prin Lege, se aplică:

- în cazul în care cota concretă la impozitul funciar, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale depășește cotele maxime stabilite în anexa nr. 1 la Lege, se aplică cota maximă pentru categoria terenurilor respective;

- în cazul în care cota concretă la impozitul funciar, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale, este mai mică decît 50% din cota maximă, stabilită în anexa nr. 1 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria terenurilor respective;

- în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășește cota maximă stabilită în anexa nr. 2 la Lege, se aplică cota maximă pentru categoria bunurilor imobiliare respective;

- în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (cu excepția celor specificate la pct. 2 din anexa nr. 2 la Lege) este mai mică decît 50% din cota maximă, stabilită în anexa nr. 2 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor imobiliare respective;

- în cazul în care cota concretă, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, specificate la pct. 2 din anexa nr. 2 la Lege, este mai mică decît cota minimă, stabilită la pct.2 al anexei nr. 2 la Lege, se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor imobiliare respective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.