25
02 2015
1533

5. (8.4.7.3) Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute

actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise , să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13) să prezintă de către subiecții impunerii, rezidenți ai Republicii Moldova, care au obținut, în trimestrul gestionar, acte ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise. În acest caz, potrivit art. 352 alin. (10) al Codului fiscal, organul administrației publice centrale abilitat să elibereze autorizaţii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise urmează, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, informația privind sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de către IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Informația privind sumele calculate și achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDLM-13). Totodată, ținem să menționăm că, potrivit art. 352 alin. (5) al Codului fiscal, în cazul în care, pe teritoriul țării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, care circulă fără autorizație specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizație, organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, întocmește un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație și calculează taxa conform art. 351 alin. (4) al Codului fiscal (în mărime dublă), în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. Drept urmare, în acest caz, organul abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procesele-verbale de constatare a lipsei autorizației speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație prezintă inspectoratului fiscal de stat de la sediul său o informație privind sumele calculate ale taxei, aprobată de către IFPS prin Ordinul nr. 317 din 27.11.2009 (МО № 174-176/809 din 04.12.2009) - Informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depășesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09). Drept urmare, în cazul în care sumele aferente taxei sunt calculate în temeiul proceselor-verbale sus-menționate, subiecții impunerii rezidenți ai Republicii Moldova nu au obligația de prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13). Arhiva Reieşind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecţii impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13 ). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie ? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13) să prezintă de către subiecţii impunerii, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au obţinut, în trimestrul gestionar, acte ce permit transportul rutier cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise. În acest caz, potrivit art. 352 alin. (10) al Codului fiscal, şi organul administraţiei publice centrale abilitat să elibereze autorizaţii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise urmează, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei, în forma stabilită de către IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDLM-13). Totodată, ţinem să menţionăm că, potrivit art. 352 alin. (5) al Codului fiscal, în cazul în care, pe teritoriul ţării, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţie, organul poliţiei rutiere şi/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise întocmeşte un proces-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie şi calculează taxa conform art. 351 alin. (4) al Codului fiscal (în mărime dublă), în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern. Drept urmare, în acest caz, organul abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, în care au fost întocmite procesele-verbale de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizaţie prezintă inspectoratului fiscal de stat de la sediul său o informaţie privind sumele calculate ale taxei, aprobată de către IFPS prin Ordinul nr. 317 din 27.11.2009 (МО № 174-176/809 din 04.12.2009) - Informaţia privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin.(5) al Codului fiscal (Forma TDLMS-09). Drept urmare, în cazul în care sumele aferente taxei sunt calculate în temeiul proceselor-verbale sus-menţionate, subiecţii impunerii rezidenţi ai Republicii Moldova nu au obligaţia de prezenta darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (Forma TDL 13). În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise se prezintă de către personele fizice şi juridice, rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, în baza formularului “Forma TDL-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.