Întrebări și răspunsuri

6. (29.4.2) Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul achitării de către rezident (persoana juridică) a cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Concomitent, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor pct.2 din Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11.07.2018, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea sa pe teritoriul ţării. Veniturile obţinute peste hotarele Republicii Moldova în urma activităţii pe teritoriul ţării străine nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit la sursa de plată în Republica Moldova. Astfel, dat fiind faptul că achitarea cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale, nu ține de activitatea de întreprinzător a asociației internaționale desfășurată pe teritoriul republicii, față de acesta nu se extind prevederile art. 91 din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

767 vizualizări

Data publicării:

19 Septembrie /2018 10:53

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică

Etichete:

venit | impozit pe venit | rezident | persoana fizică | practica fiscala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon