Întrebări și răspunsuri

6. (4.6.2.3) Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vînzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007. În acest sens, potrivit pct.3 din hotărîre, pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru de producţie autohtonă, antrepozitarul autorizat, este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat declaraţia privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi fără filtru fabricate (conform anexei la hotărîrea menționată). Totodată, pct.4 din hotărîre, prevede că pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru de import, precum şi a ţigaretelor cu filtru şi fără filtru procurate de la agenţii economici, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, subiectul impunerii care importă sau cumpărătorul este obligat să prezinte declaraţia (conform anexei la hotărîre) organului vamal. Declaraţia privind preţul maxim de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fărăr filtru în conformitate cu pct.5 din hotărîre, se prezintă de către subiectul impunerii la Serviciul Fiscal de Stat sau Serviciul Vamal, care va efectua procedura de vămuire cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de aplicarea noilor preţuri maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.96 din 24.01.2017, în vigoare de la data 26.01.2018 și în temeiul prevderilor Hotărării Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

735 vizualizări

Data publicării:

29 Mai /2020 07:57

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon