Întrebări și răspunsuri

7. (40.2.12) În ce mod se va efectua solicitarea subvenţiei de către subiect?

Solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29.04.2020 (în continuare Cerere), la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire. Totoată, la cerere se prezintă și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, ce constituie parte componentă a cererii. La cerere se anexează și documentele specificate la pct. 16 din Regulamentul aprobat prin ordinul menționat supra.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

656 vizualizări

Data publicării:

12 Mai /2020 07:50

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon