27
07 2020
679

Care este modalitatea de completare a Formei TL 13, dacă conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/9 din 21.05.2020, cota taxei pentru amenajarea teritoriului a fost stabilită cu valoarea ”0” pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, conform Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a și Hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică?

Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se completează și se prezintă conform modului stabilit de Instrucțiunea aprobată prin Ordinul SFS nr. 1603 din 20.12.2012.

   Ținînd cont de cota taxei cu valoarea ”0” stabilită pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, rîndul nr. 1 al Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), aferent taxei pentru amenajarea teritoriului, se va completa în modul următor: 

   - în col. 5 - se va indica baza impozabilă aferentă trimestrului gestionar, reglementată de lit. a) coloana 2 din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal; 

     - col. 6 nu se va completa, întrucît pct. 10 subpct. 6) din Instrucțiune prevede că, în cazul în care cota taxei este diferită, coloana respectivă nu se completează; 

     - în col. 7 – se va indica suma taxei calculate (în calcul nu se include perioada de aplicare a cotei cu valoarea ,,0” corespunzătoare sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii în trimestrul gestionar). Suma taxei calculate se determină conform următoarei formule: 

      Suma taxei=Baza impozabilă×Cota taxei pentru o persoană ×( Numărul zilelor de activitate în cadrul trimestrului/ Numărul zilelor de activitate în cadrul trimestrului).

-în col. 8 și col. 9 – se va indica, corespunzător, suma facilităților fiscale acordate conform art. 295 și 296 din Codul fiscal. Avînd în vedere că la determinarea sumei taxei calculate (specificate în col. 7), nu se include perioada de aplicare a cotei ”0”, în coloanele respective nu se indică valori aferente acestei perioade. 

-în col. 10 – se va indica suma taxei către plată, determinată ca diferența dintre suma taxei calculate și suma facilităților acordate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.