20
05 2013
1776

Clubul de fotbal are la evidența sa porți din aluminiu, suprafață sintetică și un covoraș din cauciuc pentru îngrijirea suprafeței sintetice a terenului de fotbal. Se consideră oare acestea a fi bunuri imobiliare, pasibile impozitării cu impozitul pe bunuri imobiliare și este oare necesară înregistrarea lor la organul cadastral?

În scopul calculării impozitului pe bunuri imobiliare, conform dispozițiilor art. 276 din Codul Fiscal, bunurile imobiliare includ terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele și alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor. Unicul act normativ care definește noțiunile de clădire și construcție este Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 338 din 21.03.2003 (denumit în continuare– Catalog). Potrivit Catalogului, clădirile includ construcţiile arhitecturale destinate pentru crearea condiţiilor (protecţia contra factorilor climaterici etc.) de muncă, de trai, de deservire social-culturală a populaţiei și a condiţiilor de depozitare a valorilor materiale; iar construcţiile speciale sunt definite ca obiecte, a căror destinaţie constă în crearea condiţiilor necesare pentru realizarea procesului de producere prin executarea unor operaţiuni tehnice, nelegate de modificarea obiectului muncii. Reieșind din cele expuse, poarta de fotbal, suprafața sintetică pentru terenul de fotbal și covorașul din cauciuc pentru îngrijirea acesteia nu sunt considerate bunuri imobiliarele, în scopul calculării impozitului pe bunuri imobiliare, și, în consecință, nu este necesară înregistrarea lor la organul cadastral.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.