31
05 2013
1889

Cum urmează de fi reflectate în Declarația privind T.V.A. livrările care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A.?

În conformitate cu prevederile articolului 95 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A.:
  1. livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere;
  2. venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;
  3. livrarea de mărfuri și servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;
  4. transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.
În partea ce ţine de necesitatea indicării livrărilor care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. în Declaraţia privind TVA, menţionăm că în virtutea Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. și a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A.”, livrările care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. nu urmează a fi reflectate în Declaraţia privind T.V.A. (forma TVA12), în aceasta indicîndu-se doar livrările impozitate la cota standard, la cota zero a T.V.A., la cota redusă și scutite de T.V.A. Prin urmare, livrările care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. în temeiul art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, nu vor fi incluse în Declaraţia privind T.V.A.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.