06
11 2013
2741

Este oare obligat agentul economic, care a aplicat anterior regimul fiscal aferent sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, reglementat de dispoziţiile capitolului 71 din Codul Fiscal, iar din momentul înregistrării în calitate de plătitor de T.V.A. a trecut la regimul fiscal general stabilit, să achite impozitul pe venit în rate, în cazul în care întreprinderea a fost creată în perioada fiscală curentă?

Într-adevăr, agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 541, alin. (4) din Codul Fiscal. Reamintim că, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată, iar pentru întreprinderile nou-create, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

ELECTRONIC

1299 lei

CLASSIC

1299 lei

PREMIUM

1999 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.