20
04 2016
1280

Firma SRL dă în chirie 0.5 din suprafața clădirii altei firme SRL. După condiția contractului, chiria pe primele 12 luni merge în contul reparației capitale efectuate de către firma care a luat în chirie (de catre Locatar) – din luna IV 2015 și pînă în luna III 2016. Cum este corect de calculat uzura acestei clădiri pentu anul 2015? Și pentru anul 2016 – în scopuri financiare și în scopuri fiscale?

În funcţie de tipul (forma) arendei (locaţiune) se va stabili cine va suporta cheltuielile privind uzura activelor, precum şi cheltuielile pentru reparaţie. Ţinînd cont de prevederile standardelor de contabilitate, bunurile luate în arendă finanţată se reflectă ca active în bilanţul contabil al locatarului (arendaşului), iar plăţile de arendă, ce urmează a fi achitate – ca datorii. Uzura activelor luate în arendă finanţată se calculează de către locatar (arendaş) în fiecare perioadă de gestiune pe parcursul duratei de functionare utilă a acestora. Respectiv, în scopuri fiscale, uzura se calculează de locatar (arendaş). Totodată, cheltuielile pentru reparaţie se permit spre deducere la locatar (arendaş) în mărime limitei privind cheltuielile de reparaţie permise spre deducere, conform prevederilor art. 27 alin. (9) lit. b) din Codul Fiscal. În cazul în care activele sînt predate în locaţiune (arendă) operaţională, evidenţa lor se ţine în contabilitate şi se reflectă în bilanţul contabil al locatorului (arendatorului). Uzura activelor predate în arendă (locaţiune) se calculează de către locator (arendator) în fiecare perioadă de gestiune şi se constată ca cheltuieli ale perioadei, iar la finele fiecărei perioade de gestiune se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare al locatorului (arendatorului). Respectiv, în scopuri fiscale, la determinarea impozitului pe venit, deducerea cheltuielilor aferente uzurii se permite la locator (arendator). Locatarul (arendaşul) recunoaşte la deducere sumele arendei, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care, potrivit contractului de arendă, arendaşul suportă cheltuieli aferente reparaţiei, deducerea lor se permite în limitele normei stabilite în art. 27 alin. (9) lit. b) din Codul Fiscal din plata pentru arendă, suportată pe parcursul perioadei fiscale. Pentru calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale urmează să vă conduceţi de Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr. 289 din 14.03.07.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.