29
05 2013
1844

În cazul în care după 01 ianuarie al anului calendaristic (perioada fiscală pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată), în rezultatul modificărilor tehnico-economice a bunului imobil, valoarea acestuia s-a modificat, iar în legătură cu acest fapt, organul cadastral teritorial a realizat reevaluarea specială a bunului cu referință ...

… şi a modificat valoarea estimată a acestuia în scopul impozitării, este necesar de a lua în considerație valoarea modificată a bunului imobil la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare în perioada fiscală curentă?

Reieşind din prevederile art. 2801 al Titlului VI al Codului fiscal, perioada fiscală pentru bunurile imobiliare specificate în art. 4 alin. (3) al Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare – Lege) şi evaluate de organele cadastrale teritoriale (OCT), este anul calendaristic. Pentru categoriile respective de obiecte impozitul pe bunurile imobiliare se calculează, conform prevederilor art. 281 al CF, reieşind din baza impozabilă a acestora (valoarea estimată de către OCT), conform situaţiei de la 01 ianuarie al anului calendaristic respectiv.

Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.