19
02 2016
2309

În luna curentă IFS teritorial a emis decizia asupra cazului de încălcare fiscală comisă de contribuabilul „X” SRL, ca urmare a constatării în cadrul controlului fiscal prin metoda verificării tematice a diminuării reținerilor la sursă a impozitului pe venit din salariul unor angajați. Urmează să informeze agentul economic „X” SRL angajații despre erorile aferente reținerilor la sursă şi ce sancțiuni riscă în cazul în care nu o face?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (3) din CF, persoanele care sînt obligate să rețină impozitul, în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – în partea în care valoarea venitului achitat depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), şi art. 91 vor prezenta organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile, precum şi suma totală a plății şi a impozitului pe venit reținut.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.