19
09 2014
1427

Întreprinderea „А” arendează o încăpere cu destinație nelocativă, care se află în proprietatea unei persoane fizice. Energia electrică și apa sunt livrate nemijlocit de constructor pe numele proprietarului încăperii respective. Între constructorul și persoana fizică a fost încheiat un contract privind rambursarea cheltuielilor. Facturile aferente energiei electrice și apei consumate sunt eliberate de constructor pe numele persoanei fizice

Reieșind din situația descrisă mai sus, are oare dreptul întreprinderea „А” să treacă T.V.A. în cont și să accepte facturile fiscale eliberate pe numele persoanei fizice la deduceri?

Cu referire la dreptul trecerii în cont a T.V.A. aferente serviciilor procurate comunicăm că, în conformitate cu art. 102 alin. (1) și (6) din CF, subiecților impozabili li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă aceștia dispun de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A. aferentă livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Premium

1499 lei

Classic

999 lei

Electronic

899 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.