21
05 2013
2094

Întreprinderea are ca gen de activitate editarea cărților pentru copii. Pentru livrarea acestora, în te-meiul art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, se aplică scutirea de T.V.A.. Din luna mai, suplimentar, la comanda clienților întreprinderea tipăreşte si livrea-ză invitații şi felicitări cu mesaje personalizate pentru diferite evenimente. Pentru livrarea acestora suntem în drept să aplicăm scutirea stabilită de art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Co-dul fisc, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată producţia de carte şi publicaţiile periodice(cu excepţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifa-re 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat. Referindu-ne la poziţiile tarifare menţionate, potrivit prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007, la acestea sunt atribuite, după cum urmează: La rîndul său, potrivit aceluiaşi Nomenclator, „Cărţile poştale imprimate sau ilustrate, cartoane imprimate care cuprind felicitări mesaje personale sau anunţuri, chiar ilustrate cu sau fără plicuri, garnituri sau ornamente” sunt clasificate la poziţia tarifară 490900 şi, respectiv, nu cad sub incidenţa art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal. Prin urmare, livrarea invitaţiilor şi felicitărilor cu me-saje personalizate, reprezintă livrări impozabile stabilite de art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu aplicarea T.V.A. pe principii generale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.