20
05 2013
2092

Întreprinderea avicolă livrează pui (cu vîrstă de 7 săptămîni). Costul acestora se estimează în mediu la 34 de lei /per cap. Ţinîndu-se cont de oferta mare pe piaţă şi capacitatea scăzută de cumpărare a populaţiei, s-a decis ca preţul de livrarea a unui pui să fie 30 de lei/pe cap. În acest context, apare oare necesitatea de calculare suplimentară a T.V.A., în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, la diferenţa de cost şi preţul de livrare a puilor?

În conformitate cu art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.).

Totodată, prevederile alin. (4) ale articolului menţionat din Codul fiscal, stabilesc că, valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art. 100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.