20
05 2013
2826

Întreprinderea plătitoare de T.V.A. a încheiat un contract de livrare a blocurilor ceramice pentru o sumă considerabilă exprimată în valută străină (euro). Preţul mărfurilor îl constituie valoarea acestora de comun cu cheltuielile aferente pînă la locul de descărcare convenit cu cumpărătorul. Achitarea se face în moneda naţională (lei) la cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării, prin transferul mijloacelor financiare la contul întreprinderii.

Conform clauzelor contractuale, livrarea mărfurilor se realizează pe partide, în corespundere cu graficul şi volumul necesar pentru fiecare perioadă, cu acordul părţilor. Datele de livrare sunt determinate,şi, prin urmare şi cursul la euro la data livrării este diferit.

Rugăm să ne explicaţi dacă entitatea trebuie să emită facturi fiscale pentru fiecare livrare, în lei convertită la cursul euro la ziua de livrare?


Legislaţia civilă în vigoare permite părţilor contractelor civile să stabilească valoarea (retribuţia, preţul) contractului în valută străină sau unităţi convenţionale.

Totodată, art. 21 alin. (1) din Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008, stabileşte că pe teritoriul Republicii Moldova plăţile şi transferurile între rezidenţi se efectuează în monedă naţională, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) al articolului nominalizat.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

CLASSIC

1499 lei

PREMIUM

2299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.