03
06 2014
2546

Întreprinderea „X“, aflîndu-se în situaţia de incapacitate de plată, a acumulat datorii faţă de angajaţii săi. Salariaţii întreprinderii au intentat un proces de judecată, în urma căruia întreprinderea „X“ a fost obligată în mod forţat să achite restanţele salariale. Executorii judecătoreşti au sechestrat şi ridicat unităţile de transport ale întreprinderii, acestea fiind expuse la licitaţie la preţul de bilanţ şi comercializate fără T.V.A., banii utilizîndu-se conform titlului executoriu.

Ca urmare a acestei comercializări, survin obligaţii aferente T.V.A. şi de eliberare a facturii fiscale?

În cazul în care o parte (mandant) împuterniceşte cealaltă parte (mandatar) de a o reprezenta la încheierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se obligă să acţioneze în numele şi pe contul mandantului, potrivit art. 1030 alin. (1) din Codul civil, reprezintă contract de mandat.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

ELECTRONIC

1299 lei

CLASSIC

1299 lei

PREMIUM

1999 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.