12
09 2013
3392

Întreprinzătorul individual, neînregistrat ca plătitor de T.V.A., al cărui număr mediu anual de salariați, pe parcursul întregii perioade fiscale, nu a depăşit 3 unități, a prezentat organului fiscal pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2012. Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (Forma IVAO), cu achitarea impozitului pe venit în mărime de 3 % din venitul operațional.

Recent, contribuabilul a fost informat despre faptul că formularul anual prezentat nu este destinat activității întreprinzătorului individual şi, respectiv, impozitul pe venit a fost incorect calculat şi transferat la buget. Pe care formular al dării de seamă, întreprinzătorul individual urma să raporteze activitatea sa desfăşurată pe parcursul anului 2012?

Ţinînd cont de prevederile art. 541 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii activităţii operaţionale sînt agenţii economici ce nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti de fermier şi întreprinzătorilor individuali. De menţionat faptul că, alineatul dat expres stabileşte subiecţii impunerii activităţii operaţionale, iar întreprinzătorii individuali nu cad sub incidenţa acestor prevederi şi, respectiv, nu au avut obligaţia de a reflecta venitul obţinut în anul 2012 în Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională (Forma IVAO), cu achitarea la buget a impozitului pe venit în mărime de 3%.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

ELECTRONIC

1299 lei

CLASSIC

1299 lei

PREMIUM

1999 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.