19
04 2016
1089

Persoana juridică a cumpărat cărți de vizită pentru salariații săi. În cărtile de vizită este indicată denumirea companiei, FNP salariatului, funcția și datele de contact al companiei și persoanei în cauză. Se permite persoanei juridice să ia în cont suma T.V.A. de la procurarea cărților de vizită?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Actual, în prevederile Coduluii fiscal nu este explicit descris cazul din întrebare, insă conducîndu-ne de prevederile aliniatuluii 1 al articolului respectiv, dacă valorile materiale, serviciile procurate (în cazul nostru – procurarea cărții de vizită, în care sint indicate denumirea companiei, FNP salariatului, funcția și datele de contact al companiei și persoanei în cauză), sînt utilizate pentru exectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de intreprinzător, atunci T.V.A. de la procurarea cărților de vizită se trece în cont.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.