12
05 2015
2045

Potrivit datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014 (Forma VEN12), suma impozitului pe venit a constituit 198 000 lei. Totodată, entitatea a ales metoda de achitare a impozitului pe venit ce urma să fie plătit, conform datelor pentru anul precedent. Pînă la ce data urmează a fi achitat impozitul pe venit și care sunt amenzile in caz de neachitare a impozitului pe venit?

Ținem să reamintim, că achitarea impozitului pe venit în rate este stabilită prin prevederile art. 84 din Codul fiscal. Astfel, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. menționat, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv, sau impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent. Totodată, potrivit datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2014 (Forma VEN12), suma impozitului pe venit a constituit 198 000 lei. Astfel, entitatea în rîndul doi a Anexei 8 D din Declarația dată urma să completeze suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit în 2015 (ținînd cont de suma impozitului pe venit care urma să fie achitată în anul precedent – 2014). Prin urmare, contribuabilul urmează să achite impozitul pe venit în patru rate, în mărime a cîte 49 500 lei, nu mai tîrziu de datele stabilite în conformitate cu prevederile articolului dat. Concomitent, menționăm, că neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancționează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art. 228 alin. (3) din CF, unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declarației fiscale (art. 261 alin. (6) din CF). Astfel, potrivit prevederilor art. 228 alin. (3) din CF, cuantumul majorării de întîrziere se determină anual în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, împărţită la numărul de zile ale anului şi aproximată conform regulilor matematice pînă la 4 semne după virgulă. Totodată, conform datelor statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2014, rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în luna noiembrie 2014 a constituit 3,5%. Astfel, cuantumul majorării de întîrziere va constitui pentru anul 2015 ((4+5)/365) = 0,0246%. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit, care urmează a fi plătit, reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat, care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate). Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 1000 de lei. Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art. 228 alin. (5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale, pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.