29
05 2013
1735

Reieşind din modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 în art. 281 şi 282 ale Codului fiscal, întreprinzătorii individuali ai căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă darea de seamă unificată şi achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 31 martie al perioadei fiscale următoare perioadei de gestiune.

În legătură cu aceasta, apar următoarele întrebări:
1) Începînd cu care perioadă fiscală urmează a fi aplicate aceste completări, operate în Codul fiscal?
2) Rezultă din aceste completări că pentru bunurile imobiliare, subiecți ai impunerii asupra cărora apar gospodăriile țărăneşti (de fermier), obligațiile de calculare a impozitului şi de prezentare a dării de seamă se pune în sarcina serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale?


1) În conformitate cu modificările şi completările realizate prin Legea nr. 267 din 23.12.2011,

Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.