11
08 2022
335

Restituirea taxei pentru folosirea drumurilor în cazul autovehiculului radiat din Registrul transporturilor: posibilă sau nu?

Agentul economic, în cursul perioadei fiscale curente, a deținut în proprietate un mijloc de transport, pentru care a achitat taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule (taxa). Urmare a producerii unui accident rutier, mijlocul de transport cu referință a fost radiat din Registrul de stat al transporturilor. Poate fi solicitată în acest caz restituirea taxei achitate pentru perioada fiscală aferentă anului 2022 în temeiul acestui fapt?

Subiecţi ai impunerii cu taxa, potrivit art. 337 din CF, sunt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. Obiect al impunerii, conform art. 338 alin. (1) din CF, îl constituie autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în RM: motociclete, mopede, scutere, motorete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorchere, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie.

Calcularea taxei, potrivit art. 341 alin. (1) din CF, se efectuează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcție de obiectul și cota impunerii. Subsecvent, urmează de specificat că, în conformitate cu prevederile art. 340 alin. (1) și (2) din CF, perioada fiscală este anul calendaristic, iar taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică și în volum deplin, cu excepția cazului stabilit la art. 341 alin. (9) din CF.

Corespunzător, mărimea taxei nu este interdependentă perioadei de timp aferentă utilizării autovehiculului în cursul anului calendaristic. De asemenea, menționăm că, potrivit art. 341 alin. (5) din CF, pentru autovehiculele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor, dacă pentru acestea taxa a fost achitată până la data radierii din evidenţă/scoaterii din circulaţie, taxa achitată nu se restituie.

Astfel, taxa achitată pentru perioada fiscală corespunzătoare, până la data radierii din evidența Registrului de stat al transporturilor, nu poate fi restituită.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.