19
09 2014
1823

Sunt în drept autoritățile deliberative ale administrației publice locale să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru: mori, brutării şi oloinițe? farmaciile, care activează în baza licenței eliberate de Camera de Licențiere în cazul în care farmacia este amplasată în Centrele medicilor de Familie a Instituției Medico-Sanitară Publică?

În ceea ce priveşte morile, brutăriile şi oloinițele, reieşind din faptul că activitatea acestora, conform CAEM (I versiune), sunt codificate în secțiunea D„Industria prelucrătoare”, prin codurile: 15.41 „Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute”; 15.61„Fabricarea produselor de morărit” şi 15.81 „Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete” şi, respectiv, nu fac parte din categoria unităților pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, acestea nu apar ca obiecte ale impunerii cu taxa respectivă.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Premium

1499 lei

Classic

999 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.