20
05 2013
2087

Sunt în drept întreprinzătorii individuali ai căror număr mediu anual de salariați, pe percursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unități şi care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. să achite impozitul pe bunurile imobiliare, în cazul în care dețin bunuri imobiliare evaluate de către organul cadastral, reieşind din valoarea estimată pînă la data de 30 iunie, astfel ca să poată beneficia de o reducere în mărime de 15% sau nu?

Potrivit art. 282 alin. (3) al Codului fiscal, prin derogare de la prevederile alin. (1), întreprinzătorii individuali din această categorie achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 31 martie perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Da. Întreprinzătorii individuali din această categorie pot beneficia de reducerea respectivă, întrucît art. 282 alin. (2) al Codului fiscal prevede expres că contribuabilii (respectiv – toţi, fără careva excepţii) care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie al anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Cît privește alin. (3) al aceluiași articol, acesta reglementează termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru categoria respectivă de contribuabili.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.